Kjøpe egen bolig

Vi har på denne siden flere ulike artikler om alt fra hvordan du leier kvalifiserte håndverkere til interiørtips. Men før man kan komme så langt må selve boligdelen være på plass, og det betyr for de fleste av oss at man må låne penger, og ta opp et boliglån. Det er derfor vi i den første artikkelen på siden her skal forsøke å gi et overblikk på hvor og hvordan man går fram for å gjøre nettopp det. Den første delen av artikkelen vil fokusere på Husbanken, mens siste del vil gå gjennom låneprosessen i vanlige banker for enten bygging av eget hus eller et normalt huslån.

Husbanken

Et av de bedre alternativene til de som ønsker å skaffe seg egen bolig er å få støtte fra Husbanken. Husbanken er en statlig instans som ble opprettet etter andre verdenskrig for å hjelpe med igangsettingen av boligbygging i Norge. Etter krigen var det stor boligmangel, og spesielt i de delene av Norge som var hardest rammet av både den tyske invasjonen og det russiske inntoget i Nord-Norge. Det er regnet at nesten halvparten av boligene som er bygget etter 1946, enten helt eller delvis er blitt finansiert av Husbanken.

I dag fungerer Husbanken som en blanding mellom en statlig og kommunal institusjon som opererer under fanen at ”alle skal kunne bo godt og trygt”. Det er spesielt personer med dårlig økonomi som kan få både støtte og lån til boliger.

Lånet du kan få per i dag (januar 2015) har en rente som ligger mellom 2,276 til 2,287, avhengig av terminbetalingen. Det er imidlertid den nominelle renten, og den effektive renten vil normalt være 0,1 til 0,2 prosent høyere. Nedbetalingstiden du kan få er opptil 30 år, men kan i visse tilfeller økes opptil 50 år. Den avdragsfrie perioden er inntil 8 år og man kan binde seg til en fastrente i forskjellige årlige intervaller, hvor den lengste perioden er på 20 år.

Sjekk Husbankens hjemmesider for å se om du kan kvalifisere til lån eller støtte.

Banklån

Om du ikke kan få støtte gjennom Husbanken er alternativet et tradisjonelt banklån. Det er i dag flere titalls banker som kan gi lån til boliger, og det er noe du som forbruker kan benytte til din fordel. Forhør deg med flere forskjellige tilbydere og shop rundt etter det beste tilbudet og den laveste renten. Husk å sjekke forskjellen på den nominelle og effektive renten. Den nominelle tar ikke hensyn til omkostninger og gebyrer som følger med (som etablerings og termingebyrer), og det er den effektive renten du må betale.

Ønsker du lån til kjøp av bolig eller tomt er det også viktig at du har klart et finansieringsbevis fra banken du velger å ta lån i. Et finansieringsbevis viser du fram til en potensiell selger for å dokumentere at du faktisk kan betale summen du har lagt inn som et bud. Uten et slikt bevis vil det være få selgere som tar bud lagt inn seriøst.

Det å kjøpe eller bygge seg bolig er en drøm som for mange kan bli realisert gjennom et godt samarbeid med en lånetilbyder. Det er derfor viktig at du bruker god nok tid til å finne den riktige samarbeidspartneren for deg.