Derfor bør du ha boligalarm

Boligalarm botorgetBoligen er for de aller fleste av oss noe av det dyrebareste vi har, for ikke bare er det et sted man tilbringer store deler av hverdagen og fritiden i, det er også et sted vi oppbevarer andre verdier og ting vi er glade i. Likeledes representerer også boligen ofte store verdier rent økonomisk, enten i form av egenverdi, eller kanskje man har store lån bundet opp i den.

Dette gjør at det vil være helt naturlig å tegne en eller annen form for forsikring på boligen, og ofte er dette også et ubetinget krav dersom man trenger hjelp til finansieringen, som for eksempel ved å låne hele eller deler av beløpet i banken.

Få alarmer i Norge

En undersøkelse viser at under 20% av alle norske boliger er sikret med alarm, noe som er et foruroligende lavt tall sett i forhold til de verdier som finnes i norske boliger. At statistikken så også viser at det er opptil 25 ganger større risiko for å bli utsatt for innbrudd dersom man ikke har alarm, gjør heller ikke saken bedre. Og så kommer risikoen for brann i tillegg. Ifølge Besteboligalarm.com vil en typisk boligalarm inneholde både innbruddsalarm og brannalarm.

Da er det nærliggende å kalle det et paradoks at man ikke velger å avsette de nødvendige midler til sikring av bolig, samtidig som det er nettopp i egen bolig man ofte legger de største ressursene sine.

Mange fordeler med alarm

Velger man å installere boligalarm er det mange fordeler med dette. For det første vil man minimere faren for innbrudd, da innbruddstyvenes største frykt er å bli oppdaget mens de fortsatt er på gjerningsstedet. En god alarm som detekterer tidlig, det vil si allerede før innbruddet begås, kan også bidra til å ikke bare forhindre innbrudd, men også forhindre ytterligere skader på boligen som en direkte følge av dette. Eksempler på dette kan være bevegelsessensorer som tenner lys både inne i og utenfor boligen straks noen kommer innenfor et gitt antall meter fra boligen utenfra, eller bare beveger seg rundt i hagen.

Videre vil en boligalarm høyst sannsynlig også bidra til lavere forsikringspremie. Dette forutsetter at alarmen er såkalt FG-godkjent, og installert i henhold til de rammer som kreves for dette. Typisk av en godkjent installatør.

Er alarmen så også tilknyttet vaktsentral vil dette være et stort pluss, spesielt med tanke på skadebegrensning, eventuelt ved branntilløp, når man ikke selv er hjemme og kan passe på huset.

Brannvarsling minst like viktig som innbruddsalarm

Selv om de aller fleste nok er mest bekymret for innbrudd, er det minst like viktig med brannvarsling tilknyttet alarmsystemet sitt. Dette kan være enten ved hjelp av optiske eller termiske varslere, eller aller helst en kombinasjon av begge. For best mulig varsling bør det være detektorer i samtlige rom det er praktisk mulig, og de bør være seriekoblet slik at hvis en detekterer enten røyk eller åpen flamme så varsler alle. En god brannalarm har som hovedoppgave å varsle tidlig, slik at en eventuell brann eller branntilløp stanses så hurtig som mulig. I første rekke skal en brannalarm varsle og redde liv, deretter kommer den verdireddende innsatsen som hovedsakelig utføres av brannvesenet.

Velg riktig

I dagens marked finnes en lang rekke produkter og aktører så det å velge riktig alarm for nettopp din bolig kan være både tidkrevende og ikke minst forvirrende. Ta derfor gjerne en snakk med forsikringsselskapet ditt om hva de anbefaler, og innhent gjerne tilbud fra flere forhandlere for å sammenligne både tjenester og priser. Be også om tilbud med og uten installasjon, for i enkelte tilfeller kan det faktisk lønne seg å få en uavhengig installatør til å ta den jobben. Vurder også hvorvidt boligalarmen skal tilknyttes en vaktsentral, og hvilken rolle denne skal ha i forhold til varsling til de offentlige etatene som for eksempel politi og brannvesen.