Vedlikehold av rør- og vannledninger

I gamle hus og bygninger kan du få lekkasje i rørene. Kommunene har ansvar for mye, men du som huseier/ gårdeier har ansvar frem til kommunale/ offentlige rør.

Grunner til at rør lekker eller blir ødelagt er mange. Eks. rust, tele i bakken, graving og røtter.

Mistenker du en slik lekkasje anbefales det en rørinspeksjon med kamera.

ror i husDa man tidligere måtte grave opp hager for å komme til rør eller rive opp vegger, har man idag ny teknologi som gjør arbeidet lettere. Istedenfor å bytte ut alle de gamle rørene har det blitt vanlig å fornye fra innsiden. Metodene er alt fra epoxy, rør i rør eller å føre inn strømper.

Hvilken metode som brukes avhenger av materialet, vanligst er plast i forskjellige varianter, messing, sement og stål.

Vannledninger som går til drikkevann vil såklart ha strengere krav til metallbruk enn avløpsledninger. Uansett om det er kloakken som er lekk eller rent vann er vannlekkasjene like skadelig på bygningsmassen.

Skal du på visning?

Mange glemmer å sjekke røropplegget i boligen. Sikringsskap er relativt rimelig å bytte, mens tette/ lekke rør kan bli en dyr affære. Sjekker man konflikter rundt boligkjøp er faktisk ødelagte rør en av de mest vanlige sakene. Sørg for at du har forsikring som dekker evt. vannskader ved overtakelse av ny bolig. Dette er speilt viktig for boliger eldre enn 20 år.

Skulle du trenge å bytte rør i boligen/ borettslaget så er det heldigvis rimeligere å reparere rørene på innsiden.

Fordeler:

  • Slipper graving i hage og vei.
  • Arbeidet går raskt og ofte ferdig på én dag.